Renaissance roser

Renaissance roser: Ideen med Renaissance kollektionen er at kombinere fordelene af moderne roser såsom remonterende, kompakt vækst, høj bladkvalitet og sygdomsresistent, med nostalgi fra de gammeldags rosers farver, blomster og behagelige duft. De fleste sorter bliver ca: 80-130 cm. høje og ca 100 cm bredde, afhængig af sort, placering og dyrkningsforhold.

Renaissance roser har fine blade. Blomsterne er - afhængig af sort - store til meget store, fyldte til tæt fyldte. Duften er middelstærk til stærk. Renaissance roser kan plantes i grupper, eller som enkete roser, samt i større potter. Renaissance roser er hårdføre.

Plantning : Plantehullet skal være så dybt, at der er plads til rosens rødder, uden at de beskæres, bukkes eller klemmes sammen. Kom aldrig gødning direkte i plantehullet.
Placeringen af rosen måles udfra okulationsstedet (podestedet), som skal være 5 cm under jordoverfladen. Plantes der højere, risikeres bortfrysning af hele rosen. Hullet fyldes nu med 2/3 jord, hvorefter der vandes rigeligt. Til slut dækkes plantehullet helt med jord.
Roser er meget gødningskrævende. Derfor er det vigtigt, at jorden løbende tilføres gødning. I det tidlige forår gødes roserne med 2 cl (et snapsglas) klorfattigt NPK gødning pr. plante. Sommeren igennem suppleres med 2–3 gange tilførsel af 2 cl gødning. Der kan også gødes med en speciel rosengødning. Det seneste tidspunkt for gødningstilførsel er juli måned.

Beskæring
Roser beskæres i det tidlige forår, når risikoen for nattefrost er ved at være drevet over. De laveste sorter beskæres ned til ca. 10 cm. over overfladen. Mens de kraftigere sorter kun skal beskæres ned til ca. 20-25 cm. - ellers kan det gå ud over deres frodighed og blomstring. Lav gerne en 3 årig beskæringsplan

1. år – beskæres rosen ned til ca. 10 cm. over jordoverfladen.
2. år – beskæres rosen ned til ca. 15-20 cm.
3. år – beskæres rosen ned til ca. 20-25 cm.{{product.Title}}
{{text.PRODUCT_CATALOG_PRICE_FROM }} {{product.StkPrice | currency_format}}

Barrod